0-9 | A | B | C | D | E | F | G | CH | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V

0-9

3D Secure

Jedná se o tří doménový (odtud název 3D) bezpečnostní protokol, který má za cíl snížit riziko podvodných plateb. Tyto tři domény jsou vydavatel karty (banka, která vydala kartu zákazníka), acquirer (zpracovatelská společnost) a karetní asociace.

A

Acquirer

Společnost, která zajišťuje služby nutné pro placení kartou. Obchodníkům poskytuje platební terminály a zároveň zpracovává všechny platby.

Acquirer fee

Poplatek společnosti, která zajištuje přijímání bezhotovostních transakcí. Zpravidla jde o procento z jednotlivé transakce.

Advance Deposit (při rezervaci ubytování)

Dá se definovat jako "záloha či jistina", která může být použitá v případě, že dojde na "víceútraty" již například uhrazeného ubytování v hotelu (minibar, poškozené zařízení atd...).

Autorizace

Souhlas s provedením karetní operace.

Autorizační kód

SMS, která přijde zákazníkovi na mobil. Slouží k ověření transakce.

Autorizační limit

Limit stanovující maximální míru transakce.

B

Bezkontaktní čtečka

Jde o jednoduchou formu platebního terminálu, umožňující pouhé příjetí platby - většinou je navázána na mobilní aplikaci, kde jsou již definovány detaily transakce.

Bezkontaktní technologie

viz. NFC

Bezpečnostní kód karty (CSC/CVV)

Bezpečnostní kombinace čísel (většinou na zadní straně karty u místa pro podpisový vzor), sloužící jako dodatečný bezpečnostní prvek a ověření skutečného držitelé karty. Měl by být uváděn na opačné straně než je číslo karty samotné - právě proto, aby bylo ztíženo "ofocení" karty pouze z jedné strany.

C

Card Scheme fee

Poplatky, které odvádí poskytovatel bezhotovostních transakcí (acquierer) karetním společnostem (Mastercard či Visa).

Cashback

Vrácení určité částky transakce zpět na účet platební karty (například v rámci věrnostních programů atd...). Možnost výběru finanční hotovosti při platbě kartou u obchodníka. Většinou na pokladnách supermarketů, kde je v pokladně k dispozici i další hotovost ve větším množství.

Centrální acquiring

Mezinárodní akceptace karet. Díky němu mohou nadnárodní maloobchodní firmy využívat služby akceptace platebních karet od jednoho poskytovatele ve více zemích Evropy. Mohou se tak více soustředit na své podnikání a další růst.

CNP transakce

Card-Not-Present transakce - transakce v nepřítomnosti karty, např. na dálku přes internet.

CP transakce

Card-Present transakce - transakce provedená skutečnou kartou, např. při nákupu v obchodě.

Čip

Nejvyšší stupeň zabezpečení na platební kartě. Jedná se v podstatě o malý počítač uložený přímo na vaší platební kartě.

Čipová karta

Čipová karta (anglicky smart card) je plastová platební karta s integrovaným obvodem (čipem), který je schopen zpracovávat data. To znamená, že zařízení je schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit požadované informace. Čipové karty je možné rozdělit na paměťové a mikroprocesorové. Karty jsou většinou vyrobeny z PVC nebo ABS. Mohou obsahovat hologram a jiné bezpečnostní prvky znesnadňující jejich padělání. Používají se také tam, kde je potřeba spolehlivé a bezpečné ověření.

D

DCC

Dynamická konverze měny - služba, která je někdy také označovaná jako "Home currency", umožňuje držiteli karty provést platbu v měně, ve které byla vydána platební karta. Vašemu zákazníkovi tak přináší zvýšené pohodlí a přehled, vám možnost získat zajímavé výnosy.

Doba zúčtování

Doba, za kterou se standardně připisují částky z karetních transakcí za den (business date), terminál a v rozdělení na karetní asociaci (Mastercard, Visa, Diners Club, JCB, UnionPay). Je možné na žádost obchodníka nastavit zúčtování za den / provozovnu / asociaci anebo za den / číslo účtu obchodníka / asociaci. Na účet
obchodníka jsou připisovány čisté částky, tedy částky po odečtení příslušného smluvního poplatku (provize).

E

ECR

Electronic cash register neboli pokladní systém/pokladna.

EET

Elektronická evidence tržeb (EET) či online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka online posílány na státní správu.

Elektronické avízo o platbách

Elektronická notifikace o provedené transakci či pohybu prostředků na účtu (v mobilní aplikaci, emailem, SMS...).

Ethernet

Druh připojení k datové síti - pomocí "klasického" kabelu.

F

Fraud Prevention System

Systém předcházející podvodům.

G

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) je služba umožňující uživatelům mobilních zařízení (telefony, platební terminály) GSM přenos dat a připojení k Internetu (případně k jiným sítím).

CH

Chargeback

Typ reklamace, kterou neprovádíte u obchodníka, ale u své banky, jejíž kartou jste za zboží platili. Používá se nejčastěji při řešení sporů s nepoctivými obchodníky. Např. pokud si objednáte zboží z podvodného e-shopu, zboží nepřijde a e-shop nekomunikuje.

I

Iban

Mezinárodní formát bankovního čísla.

K

Kartová asociace

Existuje několik základních kartových asociací. Mezi největší patří Visa, Mastercard (zkráceně MC) a dále American Express (zkráceně AMEX), Japan Credit Bureau (zkráceně JCB), China Union Pay (zkráceně CUP) a Diners Club (zkráceně DC). Poslední asociací je Discover, která se stala majitelem Diners Club (ten si však nadále ponechal svoje logo). Zcela samostatnou kapitolou jsou karty Maestro, které bývají přiřazovány pod asociaci Mastercard. Existují i další asociace (společnosti) s vlastními logy, ale ty jsou z málo rozšířené.

M

Maestro

Základní typ platební karty Mastercard. Bez embosování, tedy bez vytlačeného čísla karty. Nelze je použít v mechanickém čtecím zařízení, tzv. žehličce.

Mastercard Mobile

Obdoba - či předchůdce mobilní peněženky Masterpass.

Mastercard SecureCode

Mastercard SecureCode označuje způsob ověření plateb prováděných platební kartou na internetu.

Masterpass

Elektronická peněženka společnosti Mastercard umožňující přidání více karet (nejen Mastercard, ale všech společností) jako do virtuální peněženky a následně s nimi pohodlně platit právě z této aplikace.

MCC kód

Merchant Category Code - Kód definujicí druh služby, kterou obchodník poskytuje v prodejně, kde má umístěn daný terminál. Např. prodej oděvů má jiný kód než potraviny, lékarna nebo květinářství.

Merchant portál

Portál pro zákazníky společnosti Global Payments - umožňující sledovat veškeré potřebné údaje o transakcích a dalších informace o platebním terminálu a službách daného obchodníka.

MIF++

Nařízení Evropské komise stanovujicí maximální míru poplatků odváděnou MIF++.

MOTO transakce

"

Transakce, probíhající ""na dálku"" (telefon, email...). Používají se např. při rezervaci hotelu, telefonické objednávce, při platbě u sázkových kanceláří, atd. Pro provedení jsou zpravidla požadovány veškeré karetní údaje - číslo karty, datum platnosti a CVC/CVV kód.

"

MPOS

Mobilní terminál (MPOS) je zařízení pro akceptaci platebních karet komunikující s chytrým mobilním telefonem či tabletem prostřednictvím technologie Bluetooth. Obchodník si do svého telefonu nebo tabletu stáhne aplikaci. Pro uskutečnění platby obchodník jednoduše zadá do aplikace částku za nákup a zákazník ji zaplatí svou platební kartou na mobilním terminálu MPOS, jak je běžně zvyklý.

Multicurrency

Označení pro "víceměnu". Možné využití jak v při platbě kartou, tak i v mezibankovním styku.

Multilateral Interchange fee

MIF jsou poplatky, které za každou karetní transakci hradí banka obchodníka bance majitele karty.

N

NFC

Near Field Communication. Technologie umožnujicí bezkontaktní přenost dat na krátkou vzdálenost (5 cm). Využívá se například pro bezkontaktní platby ať už kartami či mobilním telefonem.

O

Obchodní místo / prodejní místo

V definici Global Payments se jedná o místo, na kterém je provozován platební terminál.

Opakované platby

Pomocí opakovaných plateb je možné periodicky nebo na vyžádání strhávat finanční prostředky z karty zákazníka poté, co zákazník autorizoval počáteční platbu. Opakované platby se hodí např. pro různé předplatné nebo služby s měsíčními poplatky.

P

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard je soubor mezinárodních bezpečnostních standardů (norem), jejichž cílem je zamezit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet. Jedná o 12 požadavků, které musí banky, zpracovatelé plateb a obchodníci dodržovat, když si mezi sebou vyměňují data o držitelích platebních karet a jejich transakcích.

Phishing

Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rhybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci.

PIN pad

Přídavná klávesnice rozšiřující platební terminál pro pohodlnější ovládání a zadávání PIN.

Platba z účtu (Platba 360)

Velmi jednoduché řešení vyvinuté Českou spořitelnou pro online obchodníky. Umožňuje platby z bankovního účtu proveditelné online na několik kliků.

Platební karta

Plastová karta, se kterou je možno platit elektronicky přes platebních terminály u obchodníků nebo přes internet.

Platební terminál (POS)

Hardwarové zařízení umožňujicí příjímat bezhotovostní transakce platební kartou, mobilem, hodinkami atd.

Platnost karty

Datum (definováno jako měsíc/rok) po jehož uplynutí není možné platební kartu používat.

Předautorizace

Jedná se o zablokování částky na účtu platební karty. Slouží jako záloha za služby jako jsou autopůjčovny, hotely atd.

Push platba

Jednoduchý způsob placení kartou - pomocí zaslaného odkazu - bez nutnosti využívat platební bránu. Využívá se například při platbě za služby cestovních kanceláří, kdy je platba připsána okamžitě bez nutností čekání na bankovní převod.

R

Recurring Transaction Agreement (RTA)

Dohody o opakovaných transakcích, známé také jako opakované platební dohody, jsou vícenásobné transakce zpracované v předem určených časových intervalech, které nejsou delší než jeden rok. Dohodu uzavírají zákazník a obchodník na nákup zboží nebo služeb.

Refundace

Vrácení peněz zpět na kartu při stornování nákupu.

Rekonciliace

Jde o potvrzení dvou (případně i více) pohledů na tutéž skutečnost s cílem eliminovat rozdíly. Výsledkem by měla být shoda obou partnerů, v našem případě obchodníka a poskytovatele platebních služeb.

S

SafeKey

Program společnosti American Express.

SSL

Secure Sockets Layer, SSL je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní a aplikační, která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním.

T

TCP/IP

Rodina protokolů TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet.

Transakce typu NO SHOW

Transakce bez přítomnosti karty. Tedy například při rezervacích hotelů, platby na dálku atd.

U

V

V Pay

Produkt V PAY, je čipová hybridní debetní karta společnosti Visa. Kromě čipu na přední straně karty obsahuje také magnetický proužek.

Verified by Visa

Zabezpečení Verified by Visa omezuje možnost zneužití karty Visa v případě ztráty nebo krádeže.

Víceměnový/valutový účet

Bankovní účet vedený ve více než jedné základní měně.

Vydavatelská banka

Banka, která vydává platební karty.