První objednávka terminálu 

Při odeslání vaší žádosti o platební terminál se vám do 24 hodin ozve náš specialista, který s vámi sepíše smlouvu a předá ji kurýrovi. Po podpisu smlouvy se vám ozve náš technik a domluví s vámi nejvhodnější termín instalace. Platební terminál je zpravidla instalován do 5 pracovních dní. V případě expresní instalace je účtován poplatek dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek.

Nemusíte. Můžete si vybrat jakéhokoliv poskytovatele na trhu. Terminál i online platební brána jsou na bankovním účtu nezávislé. Pouze pokud je poskytovatelem platebního terminálu nebo platební brány samotná banka, je ve většině případů požadováno mít zde i bankovní účet a někdy i další služby, které mohou stát desítky až stovky korun měsíčně navíc. Nikdo by vás k tomu ale neměl nutit.

Za pronajatý platební terminál platíte pravidelně každý měsíc fixní částku. Neřešíte majetek v účetnictví a odpisy. Výhodou pronájmu je jeho okamžitá výměna při poruše. Měsíční poplatek za pronájem zahrnuje také možnost využívat oddělení zákaznické péče nonstop, softwarové updaty, monitoring správného chodu zařízení atd. V závislosti na vašem obratu nebo marketingových akcích může být poplatek za pronájem platebního terminálu i nulový.
Naopak za pořízení platebního terminálu zaplatíte jednorázový poplatek. Jelikož je to váš majetek, musíte to řešit v rámci vašeho účetnictví a odpisů. Nikdo se vám o platební terminál nestará, nárok na servis není v ceně zařízení. Jakékoli softwarové updaty je nutné objednat a zaplatit. V případě reklamace se může stát, že budete až 30 dní bez zařízení, a budete tak přicházet o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správného chodu zařízení, o poruše se tedy dozvíte až při použití platebního terminálu, nikoli zavčas předtím.

Terminál vám bude zapojen zdarma naším technikem a žádné další vybavení nepotřebujete. Při provádění samotných plateb je nutné být na signálu jakékoli mobilní sítě.

Základní úkony a manipulaci s terminálem vás naučí technik při instalaci. Nejedná se o nic složitého. Jakékoli další dotazy vám rádi zodpovíme na našem callcentru na telefonu 267 197 777, kde jsme vám k dispozici 24 hodin denně.

Ano, u většiny moderních typů pokladen je možné tyto systémy propojit. V současnosti podporujeme více než 80 pokladních systémů.

Žádných počátečních výdajů se bát nemusíte. Instalaci terminálu pro vás provedeme zdarma. Terminál bývá obvykle v pronájmu a vše je účtováno na měsíční bázi.

O platebním terminálu a jeho funkcích

TID = ID zařízení. Každý platební terminál má přidělené své identifikační číslo.

Číslo platebního terminálu se zobrazuje na displeji platebního terminálu. Jedná se o šestimístné číslo. Tiskne se i na každou účtenku a uzávěrku s označením ID zařízení.

Za pronajatý platební terminál platíte pravidelně každý měsíc fixní částku. Neřešíte majetek v účetnictví a odpisy. Výhodou pronájmu je jeho okamžitá výměna při poruše. Měsíční poplatek za pronájem zahrnuje také možnost využívat oddělení zákaznické péče nonstop, softwarové updaty, monitoring správného chodu zařízení atd. V závislosti na vašem obratu nebo marketingových akcích může být poplatek za pronájem platebního terminálu i nulový. Za pořízení platebního terminálu zaplatíte jednorázový poplatek. Jelikož je to váš majetek, musíte to řešit v rámci vašeho účetnictví a odpisů. Nikdo se vám o platební terminál nestará, nárok na servis není v ceně zařízení. Jakékoli softwarové updaty je nutné objednat a zaplatit. V případě reklamace se může stát, že budete až 30 dní bez zařízení, a budete tak přicházet o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správného chodu zařízení, o poruše se tedy dozvíte až při použití platebního terminálu, nikoli zavčas předtím.

Řešením, které nabízí Global Payments, jsou takzvané PUSH platby, které fungují následovně: obchodník vygeneruje platební příkaz na určitou částku (takzvaný platební link) a zašle ho na e-mailovou adresu svého zákazníka. Zákazník následně klikne na odkaz v e-mailu, který ho přesměruje na zabezpečenou platební bránu. Tam provede transakci (platbu kartou) v zabezpečeném prostředí. Údaje o platební kartě nejsou nikdy sdílené přímo s obchodníkem. Obchodníkovi se platba připíše na jeho účet stejně, jako kdyby přijal platbu kartou na terminálu nebo v e-shopu. Platby touto cestou lze přijímat i odkudkoliv ze zahraničí.

Společnost Global Payments je certifikovaným personalizačním centrem společností Visa a Mastercard. Čipové karty pro banky: GP nabízí kompletní výrobu čipových karet od A po Z. Tedy od dodání plastových kartiček přes tvorbu potřebných dat až po finální personalizaci a rozeslání karet klientům.

Tato transakce umožňuje přijímat platby ve vybraných cizích měnách. Můžete si zvolit možnost, že veškeré vaše transakce v cizích měnách budou přičítány přímo na vyhrazený účet v cizí měně. Připsané částky budou sdružovány podle měny, takže vám bude za všechny transakce v dané měně připsána jedna částka a je třeba, abyste měli zvláštní bankovní účet pro každou přijímanou měnu. V opačném případě vám bude příslušná transakce v cizí měně připsána na účet vedený v českých korunách.

Služba Cashback umožňuje držiteli karty získat hotovost současně s nákupem zboží nebo služeb. Tato služba je dostupná pouze u karet Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro, vydaných v České republice. Podmínkou možnosti využití služby nákup zboží či služeb v minimální hodnotě 1,- CZK. Výběr hotovosti je umožněn do maximální výše 3000,- CZK. Celková částka hotovosti musí být dělitelná na celé stokoruny.

Technické problémy s platebním terminálem

Zavolejte na call centrum Global Payments a připravte si číslo terminálu, které najdete na jakékoli starší účtence nebo uzávěrce, kterou terminál vytiskl, nebo také na displeji platebního terminálu. Operátor s vámi zkontroluje adresu, kde má být terminál umístěn. Následně vyzkoušíte restart terminálu. Pokud se terminál nepovede zrestartovat, nadiktujete jméno a telefon a ozve se vám do 120 minut technik, který se s vámi domluví na termínu opravy terminálu.

Restart platebního terminálu provedete současným stisknutím žlutého tlačítka a tečky. Obě tlačítka podržte na přibližně 2 vteřiny. Pokud by se platební terminál sám nezapnul, podržte zelené tlačítko.

Číslo platebního terminálu se zobrazuje na displeji platebního terminálu. Jedná se o šestimístné číslo. Najdete ho na jakékoli starší účtence, na uzávěrce, kterou terminál vytiskl, nebo také na displeji platebního terminálu.

Restartujte platební terminál a ověřte připojení k internetu a signál SIM karty.

Ověřte, zda je kotouček správně nasazený. Papír má termo citlivou vrstvu jen z jedné strany a může být nasazen obráceně. Zkuste ho tedy otočit.

Ano. V případě poruchy vás navštíví technik a terminál vám opraví nebo vymění za nový.

Nejrychlejší způsob je zavolat na naši nonstop technickou linku 267 197 777, kde vám s vaším problémem rádi poradíme.

Vyúčtování a reklamace transakcí 

Proplácení je závislé na nastavení uzávěrky vašeho platebního terminálu. Uzávěrka systému je v Global Payments stanovena na 22:45. To znamená, že pokud máte nastavenou uzávěrku do času 22:45, všechny transakce budou zpracovány a proplaceny následující den. Pokud máte nastavenou uzávěrku později, všechny transakce budou zpracovány a proplaceny o den později, tedy 2 dny po uzávěrce.

Výhradně elektronické výpisy ve formátu PDF (.pdf) nebo Excel (.xlsx), které si můžete stáhnout v Merchant Portal na adrese https://gpnmerchant.com/mportal nebo si zde můžete nastavit jejich zasílání na e-mail. Merchant Portál je nyní součástí Marketplace. Další informace o vašem účtu v Marketplace najdete zde.

Cena za zpracovanou transakci se skládá ze tří částí a toto rozdělení je požadováno legislativou Evropské Unie:

1. Mezibankovní poplatek: Provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu použitou k nákupu.

2. Poplatek karetní společnosti: Provize, kterou obdrží konkrétní karetní společnost (např. Visa nebo Mastercard), u níž je platební karta vedena, a která zpracovala tuto platbu.

3. Poplatek dodavateli platebního terminálu: Slouží k pokrytí nákladů spojených s platebním terminálem a s poplatky, jež jsou rozděleny mezi bankovní instituce a ostatní společnosti podílející se na zprostředkováním konkrétní platební transakce, včetně připsání platby na váš účet jakožto obchodníka.

Všechny tyto 3 typy poplatků vybírá od obchodníka dodavatel platebního řešení (terminálu), avšak pouze ten třetí si ponechává na pokrytí svých nákladů a své marže. První dva poplatky odvádí dodavatel platebního řešení v plné výši vydavatelské bance a karetní společnosti. Finální výše poplatku stanovuje Global Payments individuálně pro každého jednotlivého obchodníka používajícího platební terminál.

Více také na www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora/mif

Ano, ale pouze poslední uzávěrku. Pro její tisk jděte na terminálu do Menu - Supervizor - Součty - Kopie uzávěrky a potvrďte. 

Naši operátoři callcentra na telefonu 267 197 777 vám vše rádi vysvětlí. Jsou vám k dispozici 24 hodin denně.

Asistence technikem

Výměna technikem trvá obvykle do 30 minut v závislosti na HW konektivitě a integraci (např. pokladny).

Nový terminál:

 • Je základní zařízení Android s dotykovou obrazovkou, proto neobsahuje fyzickou klávesnici.
 • Je univerzální zařízení, které lze použít jako stacionární i mobilní terminál.
 • Splňuje nejnovější bezpečnostní standardy platebního průmyslu.
 • Podporuje další funkce (Archivace účtenek, DCC - Dynamická konverze měny, atd.).
 • Nový terminál nepodporuje PinPad.

Samotná výměna je bezplatná. Stejně tak se nemění výše vašeho měsíčního poplatku za POS terminál. Jelikož je terminál mobilní a za poškození, odcizení nebo ztráty byste platili vysoký poplatek (12 500 Kč), doporučujeme ho pojistit.

Pokud vás navštíví technik, ukáže vám obsluhu nového zařízení. Kompletní manuál k novému terminálu je k dispozici zde.

Kontaktujte prosím Helpdesk na telefonním čísle 267 197 777, kde jsme pro vás k dispozici nonstop.

Starý terminál předejte technikovi při jeho návštěvě.

Výměna starého zařízení za nové

Samotný proces je hotový obvykle do 10 minut (v závislosti na kvalitě internetového připojení).

Nový terminál:

 • Je základní zařízení Android s dotykovou obrazovkou, proto neobsahuje fyzickou klávesnici.
 • Je univerzální zařízení, které lze použít jako stacionární i mobilní terminál.
 • Splňuje nejnovější bezpečnostní standardy platebního průmyslu.
 • Podporuje další funkce (Archivace účtenek, DCC - Dynamická konverze měny, atd.).
 • Nový terminál nepodporuje pinpad.

Samotná výměna je bezplatná. Stejně tak se nemění výše vašeho měsíčního poplatku za POS terminál. Jelikož je terminál mobilní a za poškození, odcizení nebo ztráty byste platili vysoký poplatek (12 500 Kč), doporučujeme jej pojistit.

Kontaktujte prosím Helpdesk - naši nonstop linku +420 267 197 777.

Kontaktujte naši technickou linku na čísle 267 197 777, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám znovu zaslali všechny aktivační kódy.

 1. Na svém starém terminálu proveďte uzávěrku.
 2. Otevřete krabici s novým terminálem, uvnitř máte aktivační manuál.
 3. Zapojte nový terminál do zásuvky a postupujte podle pokynů v návodu.

V balíčku obdržíte stručnou uživatelskou příručku s pokyny, jak provádět základní transakce (prodej, storno, konečné součty). Kompletní manuál k novému terminálu je k dispozici zde.

Ano, nejprve na stávajícím terminálu vykonejte uzávěrku obvyklým způsobem. Výměnu zařízení můžete provést až po úspěšné uzávěrce. Pokud nebude provedena před výměnou uzávěrka, první uzávěrka na novém terminálu bude hlásit nesouhlasící součty.

Pokud obdržíte náhradní balíček, vložte prosím starý terminál do krabice z nového a zašlete jej zpět na adresu na nálepce připravené v krabici.