První objednávka terminálu 

Při odeslání vaší žádosti o platební terminál se vám do 24 hodin ozve náš specialista, který s vámi sepíše smlouvu a předá ji kurýrovi. Po podpisu smlouvy se vám ozve náš technik a domluví s vámi nejvhodnější termín instalace. Platební terminál je zpravidla instalován do 5 pracovních dní. V případě expresní instalace je účtován poplatek dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek.

Nemusíte. Můžete si vybrat jakéhokoliv poskytovatele na trhu. Terminál i online platební brána jsou na bankovním účtu nezávislé. Pouze pokud je poskytovatelem platebního terminálu nebo platební brány samotná banka, je ve většině případů požadováno mít zde i bankovní účet a někdy i další služby, které mohou stát desítky až stovky korun měsíčně navíc. Nikdo by vás k tomu ale neměl nutit.

Za pronajatý platební terminál platíte pravidelně každý měsíc fixní částku. Neřešíte majetek v účetnictví a odpisy. Výhodou pronájmu je jeho okamžitá výměna při poruše. Měsíční poplatek za pronájem zahrnuje také možnost využívat oddělení zákaznické péče nonstop, softwarové updaty, monitoring správného chodu zařízení atd. V závislosti na vašem obratu nebo marketingových akcích může být poplatek za pronájem platebního terminálu i nulový.
Naopak za pořízení platebního terminálu zaplatíte jednorázový poplatek. Jelikož je to váš majetek, musíte to řešit v rámci vašeho účetnictví a odpisů. Nikdo se vám o platební terminál nestará, nárok na servis není v ceně zařízení. Jakékoli softwarové updaty je nutné objednat a zaplatit. V případě reklamace se může stát, že budete až 30 dní bez zařízení, a budete tak přicházet o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správného chodu zařízení, o poruše se tedy dozvíte až při použití platebního terminálu, nikoli zavčas předtím.

Terminál vám bude zapojen zdarma naším technikem a žádné další vybavení nepotřebujete. Při provádění samotných plateb je nutné být na signálu jakékoli mobilní sítě.

Základní úkony a manipulaci s terminálem vás naučí technik při instalaci. Nejedná se o nic složitého. Jakékoli další dotazy vám rádi zodpovíme na našem callcentru na telefonu 267 197 777, kde jsme vám k dispozici 24 hodin denně.

Ano, u většiny moderních typů pokladen je možné tyto systémy propojit. V současnosti podporujeme více než 80 pokladních systémů.

Žádných počátečních výdajů se bát nemusíte. Instalaci terminálu pro vás provedeme zdarma. Terminál bývá obvykle v pronájmu a vše je účtováno na měsíční bázi.

O platebním terminálu a jeho funkcích

TID = ID zařízení. Každý platební terminál má přidělené své identifikační číslo.

Číslo platebního terminálu se zobrazuje na displeji platebního terminálu. Jedná se o šestimístné číslo. Tiskne se i na každou účtenku a uzávěrku s označením ID zařízení.

Za pronajatý platební terminál platíte pravidelně každý měsíc fixní částku. Neřešíte majetek v účetnictví a odpisy. Výhodou pronájmu je jeho okamžitá výměna při poruše. Měsíční poplatek za pronájem zahrnuje také možnost využívat oddělení zákaznické péče nonstop, softwarové updaty, monitoring správného chodu zařízení atd. V závislosti na vašem obratu nebo marketingových akcích může být poplatek za pronájem platebního terminálu i nulový. Za pořízení platebního terminálu zaplatíte jednorázový poplatek. Jelikož je to váš majetek, musíte to řešit v rámci vašeho účetnictví a odpisů. Nikdo se vám o platební terminál nestará, nárok na servis není v ceně zařízení. Jakékoli softwarové updaty je nutné objednat a zaplatit. V případě reklamace se může stát, že budete až 30 dní bez zařízení, a budete tak přicházet o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správného chodu zařízení, o poruše se tedy dozvíte až při použití platebního terminálu, nikoli zavčas předtím.

Řešením, které nabízí Global Payments, jsou takzvané PUSH platby, které fungují následovně: obchodník vygeneruje platební příkaz na určitou částku (takzvaný platební link) a zašle ho na e-mailovou adresu svého zákazníka. Zákazník následně klikne na odkaz v e-mailu, který ho přesměruje na zabezpečenou platební bránu. Tam provede transakci (platbu kartou) v zabezpečeném prostředí. Údaje o platební kartě nejsou nikdy sdílené přímo s obchodníkem. Obchodníkovi se platba připíše na jeho účet stejně, jako kdyby přijal platbu kartou na terminálu nebo v e-shopu. Platby touto cestou lze přijímat i odkudkoliv ze zahraničí.

Společnost Global Payments je certifikovaným personalizačním centrem společností Visa a Mastercard. Čipové karty pro banky: GP nabízí kompletní výrobu čipových karet od A po Z. Tedy od dodání plastových kartiček přes tvorbu potřebných dat až po finální personalizaci a rozeslání karet klientům.

Tato transakce umožňuje přijímat platby ve vybraných cizích měnách. Můžete si zvolit možnost, že veškeré vaše transakce v cizích měnách budou přičítány přímo na vyhrazený účet v cizí měně. Připsané částky budou sdružovány podle měny, takže vám bude za všechny transakce v dané měně připsána jedna částka a je třeba, abyste měli zvláštní bankovní účet pro každou přijímanou měnu. V opačném případě vám bude příslušná transakce v cizí měně připsána na účet vedený v českých korunách.

Služba Cashback umožňuje držiteli karty získat hotovost současně s nákupem zboží nebo služeb. Tato služba je dostupná pouze u karet Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro, vydaných v České republice. Podmínkou možnosti využití služby nákup zboží či služeb v minimální hodnotě 1,- CZK. Výběr hotovosti je umožněn do maximální výše 3000,- CZK. Celková částka hotovosti musí být dělitelná na celé stokoruny.

Technické problémy s platebním terminálem

Zavolejte na call centrum Global Payments a připravte si číslo terminálu, které najdete na jakékoli starší účtence nebo uzávěrce, kterou terminál vytiskl, nebo také na displeji platebního terminálu. Operátor s vámi zkontroluje adresu, kde má být terminál umístěn. Následně vyzkoušíte restart terminálu. Pokud se terminál nepovede zrestartovat, nadiktujete jméno a telefon a ozve se vám do 120 minut technik, který se s vámi domluví na termínu opravy terminálu.

Restart platebního terminálu provedete současným stisknutím žlutého tlačítka a tečky. Obě tlačítka podržte na přibližně 2 vteřiny. Pokud by se platební terminál sám nezapnul, podržte zelené tlačítko.

Číslo platebního terminálu se zobrazuje na displeji platebního terminálu. Jedná se o šestimístné číslo. Najdete ho na jakékoli starší účtence, na uzávěrce, kterou terminál vytiskl, nebo také na displeji platebního terminálu.

Restartujte platební terminál a ověřte připojení k internetu a signál SIM karty.

Ověřte, zda je kotouček správně nasazený. Papír má termo citlivou vrstvu jen z jedné strany a může být nasazen obráceně. Zkuste ho tedy otočit.

Ano. V případě poruchy vás navštíví technik a terminál vám opraví nebo vymění za nový.

Nejrychlejší způsob je zavolat na naši nonstop technickou linku 267 197 777, kde vám s vaším problémem rádi poradíme.

Vyúčtování a reklamace transakcí 

Proplácení je závislé na nastavení uzávěrky vašeho platebního terminálu. Uzávěrka systému je v Global Payments stanovena na 22:45. To znamená , že pokud máte nastavenou uzávěrku do času 22:45, všechny transakce budou zpracovány a proplaceny následující den. Pokud máte nastavenou uzávěrku později, všechny transakce budou zpracovány a proplaceny o den později, tedy 2 dny po uzávěrce.

Výhradně elektronické výpisy ve formátu PDF (.pdf) nebo Ecxel (.xlsx), které si můžete stáhnout v Merchant Portal na adrese https://gpnmerchant.com/mportal nebo si zde můžete nastavit jejich zasílání na e-mail.

Faktura se nehradí, poplatek EET vám bude automaticky odečten z následujících transakcí platebními kartami.

Cena za zpracovanou transakci se skládá ze tří částí a toto rozdělení je požadováno legislativou Evropské Unie:

1. Mezibankovní poplatek: Provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu použitou k nákupu.

2. Poplatek karetní společnosti: Provize, kterou obdrží konkrétní karetní společnost (např. VISA nebo Mastercard), u níž je platební karta vedena a která zpracovala tuto platbu.

3. Poplatek dodavateli platebního terminálu: Slouží k pokrytí nákladů spojených s platebním terminálem a s poplatky, jež jsou rozděleny mezi bankovní instituce a ostatní společnosti podílející se na zprostředkováním konkrétní platební transakce, včetně připsání platby na váš účet jakožto obchodníka.

Všechny tyto 3 typy poplatků vybírá od obchodníka dodavatel platebního řešení (terminálu), avšak pouze ten třetí si ponechává na pokrytí svých nákladů a své marže. První dva poplatky odvádí dodavatel platebního řešení v plné výši vydavatelské bance a karetní společnosti. Finální výše poplatku stanovuje Global Payments individuálně pro každého jednotlivého obchodníka používajícího platební terminál.

Více také na www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora/mif

Ano, ale pouze poslední uzávěrku. Pro její tisk jděte na terminálu do Menu - Supervizor - Součty - Kopie uzávěrky a potvrďte. 

Naši operátoři callcentra na telefonu 267 197 777 vám vše rádi vysvětlí. Jsou vám k dispozici 24 hodin denně.