Dodržování bezpečnostních standardů PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) je soubor postupů, jak nakládat s citlivými kartovými údaji tím nejbezpečnějším způsobem.

DCC Rozpoznání karet

Pravidla platí pro každého

Každý, kdo uchovává, procesuje a předává kartové údaje, ať už to jsou obchodníci, banky, "acquringové" společnosti jakými je například Global Payments nebo dodavatelé těchto služeb musí dodržovat tato pravidla.

Proč jít na školení pro audit PCI DSS?

Platební karta obsahuje řadu citlivých údajů, které je potřeba chránit před odcizením či zneužitím. Základním pravidlem je neuchovávat žádné údaje z platebních karet nebo účtenky obsahující data.

DCC Rozpoznání karet