DCC Rozpoznání karet

Pravidla platí pro každého

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) je soubor postupů popisující, jak nakládat s citlivými kartovými údaji tím nejbezpečnějším způsobem. Každý, kdo uchovává, procesuje a předává kartové údaje, ať už to jsou obchodníci, banky, "acquringové" společnosti jakými je například Global Payments nebo dodavatelé těchto služeb musí dodržovat tato pravidla.

Proč jít na školení pro audit PCI DSS?

Platební karta obsahuje řadu citlivých údajů, které je potřeba chránit před odcizením či zneužitím. Základním pravidlem je neuchovávat žádné údaje z platebních karet nebo účtenky obsahující data. Global Payments nabízí svým zákazníkům možnost účastnit se školení na téma bezpečnosti a správného zacházení s kartovými údaji. Pro více informací se neváhejte na nás obrátit.