POS

Zákazníci z celého světa u vás zaplatí ve své měně

Nakupují u vás také zákazníci ze zahraničí? Váš platební terminál od Global Payments jim při platbě kartou ukáže částku k úhradě v korunách, ale také v jejich měně. Usnadníte jim tak nákup, protože je necháte zaplatit v měně, které rozumí. Služba se jmenuje dynamická konverze měny (DCC). Vy za takové transakce získáte provizi – extra příjem bez námahy.

Proč si nechat zapnout službu na vašem terminálu?

Provize pro vás

Z každé platby kartou kde si zákazník zvolí platbu v domácí měně dostanete od nás provizi. Vyplacenou automaticky.

Srozumitelně a bez námahy

Vy zadáte pouze částku v korunách. Platební terminál sám rozpozná zahraniční kartu, konverzi nabídne, zobrazí cenu v korunách, domácí měně, směnný kurz i poplatek.

Zapnutí na dálku

Stačí říct, že o službu máte zájem. Zapneme vám ji na dálku. Žádné složité smlouvy ani dlouhé papírovaní.

Využití na maximum

Umíme až přes 50 měn. A další přidáváme. Platbu v domácí měně tak můžete nabídnout zákazníkům z nejrůznějších koutů světa. Díky reportům od nás uvidíte, jak oblíbená tato služba u vašich zákazníků je.

Modelový příklad

Nakupují u vás i zákazníci ze Slovenska, Polska, Německa či jiných zemí? Část vašich zahraničních zákazníků při platbě kartou vybere platbu v jejich domácí měně a vy takto denně utržíte například 8600 Kč. Z každé takové platby dostanete od Global Payments provizi například 0,5%. Pokud máte otevřeno denně, tak měsíčně to je cca 1300 Kč, ročně tedy necelých 16 000 Kč. Stojí vás to přitom minimum úsilí. Zapněte si službu DCC na platebním terminálu již dnes. Zákazník ocení vaši péči a sám se rozhodne, zda platbu v domácí měně využije, či nikoliv.

hotel

Jak funguje DCC? Snadno a férově.

Podívejte se na instruktážní video, jak probíhá transakce prostřednictvím služby DCC.

DCC

Služba DCC je pro vás bezplatná. Aktivace proběhne na platebním terminálu na dálku. Stačí se nám ozvat.

DCC

Pro vás, jako obchodníka, se nic nemění. Do platebního terminálu i nadále zadáváte částku za nákup v korunách. Tržby vám zasíláme stejně jako dnes, v korunách.

DCC3

Při vložení karty Visa nebo Mastercard terminál rozpozná, zda je z ciziny, a pokud je měna karty službou DCC pokryta, zobrazí zákazníkovi cenu jak v korunách, tak v jeho měně.

dcc4

Platební terminál zobrazí směnný kurz a poplatek – transparentně a férově. Takže zákazník hned při nákupu ví, jaká částka se mu odečte z účtu. Přesně, bez složitého přepočítávání.

dcc5

Zákazník má možnost volby. Pokud se rozhodne pro platbu v jeho domácí měně, vykoná směnu místo banky zákazníka přímo platební terminál.

dcc6

Vám zasíláme tržby bez ohledu na využití DCC dál v korunách, jak jste zvyklý. Získáte od nás pravidelně přehledy transakcí, kde byla konverze využita. Provizi vám zasíláme automaticky na váš účet.

Nejčastější otázky ke službě Dynamická konverze měny

Pokud zákazník reklamuje kartovou transakci, která byla provedena prostřednictvím služby DCC, kartová společnost Visa nebo Mastercard provede převod transakce z domácí měny držitele karty na české koruny předtím, než vám reklamovanou částku strhneme z vašeho bankovního účtu. Vzhledem k rozdílům ve směnném kurzu se může konečná částka stržené platby lišit od hodnoty původní transakce v českých korunách.

V takových případech vás budeme předem písemně informovat, než dojde ke stržení částky z vašeho účtu.

K propagaci služby DCC můžete například říci zákazníkovi:

 • „Přejete si platit v eurech nebo v korunách?“
 • „Celkem to dělá 1600,00 CZK, což je 60,99 EUR. V jaké měně si přejete platit?“

Směnný kurz stanovuje pro každý den společnost Global Payments. Pro transakce kartami vydanými v evropských zemích se uplatní vždy kurz ECB (Evropské centrální banky). Daný kurz pak platí pro veškeré transakce prostřednictvím služby DCC na vašem platebním terminálu.

Tento kurz se zobrazuje vždy před provedením transakce na terminálu. Po dokončení transakce je též uvedený i na účtence.

Podporujeme desítky měn a pořád přidáváme další. Pokud je karta vydaná v měně, která je podporovaná, sám terminál to rozpozná a nabídne zákazníkovi možnost volby měny.

Službu DCC lze využít také u transakcí, které vyžadují tzv. předautorizaci, například na počátku ubytování v hotelu nebo při zapůjčení automobilu.

Zákazníkovi se v takovém případě zobrazí aktuální směnný kurz pro službu DCC a také částka převedená do příslušné měny. Je nutné zákazníka upozornit, že konečný směnný kurz služby DCC a částka v jeho domácí měně se stanoví až při dokončení transakce po odhlášení se z hotelu nebo ukončení služby.

Ještě při odhlášení se mohou zákazníci rozhodnout službu DCC nevyužít. Pokud se tak stane, musejí se dostavit k recepci (daného hotelu či půjčovny automobilů).

Služba DCC je umožněna pro transakce typu Prodej (vč. Quasi-cash), Refundace, Předautorizace a Dokončení předautorizace. Služba DCC není umožněna pro prodej s Cash Back. V případě zahraniční platební karty se držiteli zobrazí částka transakce v lokální měně obchodníka a domácí měně zákazníka. Na displeji se zobrazí současně kurz a výše poplatku (Markup).

 1. Zadejte do terminálu částku v korunách.
 2. Zákazník přiloží platební kartu nebo mobil ke čtečce. Jiný typ platební karty vložte do čtecího zařízení terminálu. V případě zahraniční platební karty vhodné ke službě DCC se automaticky zobrazí na displeji částka v obou možných měnách.
 3. Nyní předejte terminál nebo PIN pad zákazníkovi a vyzvěte jej, aby si sám zvolil a potvrdil, v jaké měně si přeje platit.
  Pro platbu v CZK – levé tlačítko.
  Pro platbu ve své měně - pravé tlačítko.
 4. Zákazník provede volbu a terminál zobrazí rekapitulaci. Tu zákazník finálně potvrdí. Volba musí být vždy provedena zákazníkem. Obsluha nesmí zvolit konverzi do domácí měny bez vědomí zákazníka, ani tuto volbu za něj na terminálu provést.
 5. Po volbě měny zákazník zadává PIN. V případě, že je transakce schválena, předáváte zákazníkovi účtenku.

Podívejte se na instruktážní video, jak postupovat při DCC transakci.

Pokud vracíte zákazníkovi peníze z transakce, která proběhla kartou s využitím služby DCC, musíte zadat částku v korunách a poté dle pokynů zvolit možnost DCC. Vždy si zkontrolujte účtenku a ujistěte se, že původní transakce proběhla prostřednictvím služby DCC.

Vzhledem k rozdílům ve směnném kurzu se může konečná vrácená částka, kterou držitel karty obdrží, lišit od hodnoty původní transakce v jeho domácí měně. Před zahájením refundace je nutné na tuto skutečnost zákazníka upozornit.