Marketplace je webový portál podobný aplikacím internetového bankovnictví. V rámci portálu Marketplace získáváte okamžitý kompletní přehled a kontrolu nad nastavením vašeho účtu v Global Payments. Máte možnost jednoduše realizovat změny nastavení, požádat o další služby nebo zadat jakýkoliv jiný požadavek na Global Payments.

 1. Dostupnost a kontrola. Marketplace máte vždy u sebe, funguje skvěle i na mobilním zařízení. Kdekoliv si tak můžete prohlédnout a změnit vaše nastavení nebo si zkontrolovat poslední transakce.
 2. Úspora času a jednoduchost. Jakoukoliv změnu nebo požadavek si můžete jednoduše zadat sami kdekoli potřebujte. Nejste na nikom závislí, nikam nemusíte chodit, volat ani psát.
 3. Informace a přehled. S Marketplace máte okamžitý kompletní přehled o vašich obchodních aktivitách, nastaveních účtu a službách v Global Payments.
 • Získávat všechny důležité informace týkající se vašeho účtu, stávajících služeb a nastavení spolupráce s Global Payments
 • Měnit nastavení stávajících služeb
 • Přidávat nebo upravovat obchodní místa a platební brány GP webpay
 • Přidávat a spravovat další uživatele Marketplace za vaši společnost
 • Zadávat požadavky na Helpdesk
 • Vybírat si z katalogu platebních terminálů
 • Zřizovat či objednávat si další služby
 • Využívat Flexibilní financování na podporu vašeho podnikání
 • Prostřednictvím služby GP analytics monitorovat nejen váš výkon, ale i výkon vaší konkurence
 • Přehled důležitých údajů z transakcí za posledních 7 dní a přímý vstup do aplikace Merchant portál pro detailnější přehled

Obchodník (jednatel firmy) obdrží uvítací email se svým vlastním personalizovaným odkazem pro přístup do portálu. Kliknutím na odkaz si v jednoduchých krocích vytvoříte své přihlašovací jméno a heslo. O zaslání uvítacího emailu do Marketplace můžete také požádat vašeho obchodního zástupce, popřípadě nás kontaktovat přes zákaznickou linku.

Alternativní způsob:

Na stránce www.mygp.cz se můžete zaregistrovat do Marketplace. Jednatel firmy zadá základní identifikační údaje (IČO, jméno, příjmení a číslo občanského průkazu), které jsou uvedené ve smlouvě s Global Payments. Po úspěšné verifikaci všech těchto údajů v našich databázích si v jednoduchých krocích vytvoříte své přihlašovací jméno a heslo. V případě, že při verifikaci údajů nenajdeme shodu u jednoho či více údajů, máte možnost požádat o přístup prostřednictvím požadavku o asistenci. Po zpracování požadavku vás budeme kontaktovat a váš požadavek dořešíme telefonicky.

Aktualizace dat v Marketplace probíhá 1x za den, a to v časných ranních hodinách.

Přístup do portálu Marketplace je zdarma.

Všechny změny, které byly provedeny a uloženy během jednoho přihlášení do portálu, se automaticky přiřadí do jednoho požadavku (tiketu) a odešlou na zpracování jakmile se uživatel z portálu odhlásí. To znamená, že po odhlášení a opětovném přihlášení do portálu se každá další změna bude odesílat jako nový požadavek (tiket).

Upozornění: Jednotlivé požadavky (tickety) se řeší postupně, v pořadí v jakém byly zadány, a není možné měnit pořadí zpracování jednotlivých požadavků.

Na začátku má přístup do Marketplace pouze jednatel firmy. Může však v Marketplace požádat o vytvoření nového uživatelského konta, přes které bude ke službě přistupovat jiný uživatel. Tento požadavek se vytváří v záložce "Zadat speciální požadavek". Následně se zvolí možnost "Vytvořit nového uživatele", kde bude klient vyzván k zadání základních kontaktních údajů nového uživatele. Pokud je nový uživatel jednatelem společnosti, získá roli jednatel společnosti (statutár). Pokud nikoli, získá roli běžného uživatele.

Jednatel společnosti (statutár) - role je přidělena pouze jednatelům společnosti a poskytuje plná práva v nastavování produktů a služeb.

Běžný uživatel - tuto roli získává každý nový uživatel, který není jednatelem společnosti. Tento uživatel má také přístup k nastavení produktů a služeb, avšak jakákoli významná změna uložená tímto uživatelem je odeslána ke schválení jednateli společnosti. Zároveň tento uživatel nemá přístup k osobním údajům (KYC data) jednatelů.

Upozornění: Pokud je vyžadováno schválení konkrétního požadavku běžného uživatele jednatelem, nebude tento požadavek (tiket) zaslán ke zpracování do Global Payments, dokud nedojde ke schválení takového požadavku jednatelem.

Seznam jednotlivých požadavků (ticketů) si jednoduše zobrazím v "Centru zpráv".

Marketplace je online portál, který vám poskytuje kompletní přehled a kontrolu nad nastavením vašeho účtu v Global Payments. Máte možnost jednoduše realizovat změny nastavení, požádat o další služby nebo zadat jakýkoliv jiný požadavek na Global Payments.

Merchant portál je aplikace, která vám poskytuje úplný přehled o všech vašich transakcích a platbách, které proběhly přes váš platební terminál nebo platební bránu GP webpay.

Ano, oba systémy budou pro klienty i nadále dostupné.

Marketplace umožňuje velmi jednoduchý a přímý přístup do Merchant portalu bez nutnosti zadávat znovu přihlašovací jméno a heslo. Systém si spáruje uživatelský účet Merchant portálu s uživatelským účtem v Marketplace a každé další přihlášení již bude probíhat plně automaticky.

Ano, portál Marketplace je designovaný tak, aby se přizpůsobil jakékoli velikosti obrazovky, takže ho plnohodnotně můžete využívat i na vašem mobilním telefonu nebo tabletu.

Přístup k těmto službám a jejich nastavením jednoduše najdete pod ikonou "Moje služby".

Jedinou podmínkou je mít webový prohlížeč minimálně v níže uvedených verzích - Internet Explorer 8, Google Chrome V28, Apple Safari v6.0.5, Firefox V22.

Ano, všechny firmy je možné zpřístupnit přes jeden uživatelský účet, tedy pod jedno přihlašovací jméno a heslo do Marketplace. Uživatel si jen musí při párování každé další firmy zvolit možnost spárování s již existujícím uživatelským účtem.

Heslo je nutné měnit každých 80 dní.